Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік оплати праці

Зв'язуючим елементом між засобами праці і предметами праці в процесі виробництва виступає робоча сила. В свою чергу оплата праці виступає як винагорода працівникам у відповідності із кількістю і якістю вкладеної ними праці. Оплата праці з однієї сторони виступає як дохід працівника, а з іншої як витрати, пов'язані із виробництвом тієї чи іншої продукції.
В свою чергу, виходячи із суми нарахованої оплати праці, здійснюється як утримання із заробітної плати, які зменшують суму до видачі на руки працівнику, так і нарахування на заробітну плату до позабюджетних соціальних фондів, які натомість збільшують витрати підприємства.
Завданням обліку оплати праці є:
правильне нарахування оплати праці і відображення її на
відповідних бухгалтерських рахунках;
здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати у
відповідності і з законодавством;
вчасний і повний розрахунок із працівниками по оплаті
праці;
контроль динаміки зростання або зменшення фонду оплати праці на підприємстві.
Для обліку оплати праці у плані рахунків бухгалтерського обліку передбачене використання наступних рахунків: 15 "Капітальні інвестиції", 23 "Виробництво", ЗО "Каса", 31 "Рахунки в
банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів", 64 "Розрахунки за податками й платежами",
65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці",81 "Втрати на оплату праці", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.