Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Облік довгострокових орендних зобов'язань

Одним із видів довгострокових зобов'язань є довгострокова оренда (терміном від трьох і більше років), яка називається фінансовим лізингом. Оренда — це договірне, строкове, платне володіння і користування майном, яке передається орендодавцем орендареві для здійснення господарської діяльності. Взаємовідносини орендодавця з орендарем щодо оренди майна регламентуються договором. В зарубіжних країнах довгостроковий фінансовий лізинг набув широкого застосування як засіб формування довгострокових активів. Фінансовий лізинг — це оренда, за умовами якої орендар бере на себе всі ризики та витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого майна.Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 17 «Оренда», лізинг визнається фінансовим за умови, що в договорі на оренду передбачений хоча б один із таких чинників:
— після закінчення строку оренди право власності на майно переходить до орендаря;
— орендарю надається можливість після закінчення строку оренди придбати майно за ціною, яка значно нижча ринкової;
— теперішня вартість орендних виплат складає суттєву частку ринкової вартості об'єкта на дату початку дії договору оренди (як правило 90 % і більше);
— строк оренди охоплює більшу частину терміну експлуатації орендованого майна (як правило, 75 % і більше).
В окремих країнах передбачені різні критерії визнання фінансового лізингу. Так, наприклад, в Німеччині фінансовим лізингом вважається оренда, термін якої за договором охоплює від 40 до 80 відсотків терміну експлуатації майна і за якою вартість опціону співвідноситься з вартістю об'єкта оренди. У Великобританії фінансовий лізинг визнається за умови, що договір оренди укладено на строк не менше 75 % терміну експлуатації орендованого майна і в ньому передбачена повна виплата вартості орендованого об'єкта. Законодавством Франції передбачені такі критерії фінансового лізингу:
— для надання в оренду майно має бути спеціально придбане; орендодар має право після закінчення строку оренди придбати майно за ціною, яка встановлюється на момент укладення договору.
Досвід зарубіжних країн свідчить, що лізингові операції вигідні для їх учасників і тому в загальному обсязі реальних інвестицій постійно зростає питома вага лізингу, зокрема, машин, обладнання та устаткування.
Оренда об'єктів основних засобів на умовах фінансового лізингу дає можливість: постачальнику — реалізувати майно, отримавши повну оплату його вартості; орендодавцеві (лізинговій компанії)— отримати доходи у вигляді відсотків; орендареві — здійснити диверсифікацію своєї діяльності або розпочати її зі значно меншими початковими вкладеннями капіталу.