Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Види облігацій і порядок їх випуску

Зарубіжні компанії з метою залучення фінансових ресурсів на тривалий термін для диверсифікації своєї діяльності мають право випускати довгострокові облігації. Довгострокові облігації — це цінні папери, які засвідчують внесення їх власниками певних коштів і підтверджують зобов'язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений термін з виплатою відсотків за встановленою ставкою. По своїй суті вони є формою кредитування емітентів юридичними та фізичними особами, котрі придбали довгострокові облігації. Довгострокові облігації можуть бути різних видів. Залежно від мети випуску, процедури виплати відсотків, умов погашення і забезпечення довгострокові облігації класифікуються за такими ознаками (рис. 8.4). Розрахункові облігації випускаються з метою повної або часткової оплати придбання довгострокових активів. Метою емісії облігацій, які випускаються для рефінансування, є погашення діючих облігацій. Консолідовані облігації випускаються замість декількох випусків діючих облігацій.Забезпеченими (заставними) називаються облігації, які мають гарантію їх погашення. Вона забезпечується юридичним правом пріоритетного отримання власниками облігацій обумовлених в облігаційному контракті активів (майна) компанії-боржника за умови невиконання нею зобов'язань з погашення заборгованості.
Облігації, які не мають спеціального забезпечення (незабезпечені облігації)— це звичайні кредити, по яких компанія- боржник не видає гарантійного зобов'язання щодо їх погашення. У рай банкрутства компанії-боржника власники облігацій отримають частку її активів (майна) в загальному порядку нарівні з іншими кредиторами.


Рис. 8.4. Класифікація довгострокових облігацій
Прості (фіксовані) облігації — це облігації, строк погашення яких визначений у вигляді однієї конкретної дати. Відсотки по цих облігаціях виплачуються за фіксованою ставкою.
Облігації з послідовним погашенням (серійні облігації) погашаються серіями. По цих облігаціях борг виплачується декілька раз частковими сумами протягом усього життєвого циклу облігацій.
Конвертованими називаються облігації, власник яких має право обміняти їх на акції компанії-боржника.
До реєстрованих (іменних), безкупонних облігацій відносяться облігації, власники яких зареєстровані у книзі емітента (компанії-боржника). На цих облігаціях компанія записує ім'я та адресу власника. Відсотки і основна частина боргу по таких облігаціях виплачуються тільки особі, на ім'я якої зареєстрована облігація.
Облігації на пред'явника або безадресні, купонні облігації — це облігації, власники яких не зареєстровані у книзі емітента (компанії-боржника). Відсотки і основна частина боргу по цих облігаціях виплачується пред'явнику облігації. Такі облігації мають відривні купони, на яких вказується сума відсотків і дата їх отримання. При настанні терміну сплати відсотків купон відрізняють від облігації і пред'являють емітентові для погашення боргу.
Дохідні облігації— це облігації, за якими рівень виплат по відсотках залежить від розміру прибутку емітента (компанії- боржника). За умови збиткової діяльності емітента по цьому вид у облігацій винагороди за відсотками не передбачена.
Випуск облігацій здійснюється за рішенням ради директорів з дозволу влади та за згодою всіх акціонерів.
Облігації, як правило, випускаються номіналом $1000, $5000, $10 000, інколи по $100 000 на строк від 10 до 50 років. Для продажу облігації компанія-емітент залучає андерайтера, в ролі якого може виступати інвестиційна компанія або банк.
Компанія, яка вирішила випускати облігації, мусить скласти контракт, в якому визначається термін погашення, ставки відсотків, строки їх сплати, можливість дострокового викупу, конвертації в акції та інші умови. Кожний утримувач облігації одержує сертифікат, який засвідчує борг компанії.
На облігації вказується її номінал, тобто основна сума, що підлягає сплаті у визначений строк і на яку нараховуються відсотки за відповідні періоди. На облігації також позначається ставка відсотків, під які випущена облігація, і сума, яка виплачується за визначений період часу — раз на півроку чи рік. Кожний періодичний платіж визначається за формулою:
Періодичний платіж по облігації = Основна сума(номінал облігації) х Встановлена ставка відсотків
Облігації можуть продаватись за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією). Це обумовлено квотою у відсотках до номінальної вартості облігацій, яка встановлюється компанією. Продажна ціна облігації не впливає на розмір періодичного платежу і визначається різницею між встановленою по облігації і ринковою ставкою відсотків. Ринкову ставку також називають діючою або купонною. Вона може змінюватися щодня. Це ставка, за якою покупець облігації погоджується тимчасово надати кошти, а продавець облігації вважає можливим взяти їх на певних умовах.