Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Облік інвестицій в облігації і порядок амортизації премії та дисконту по придбаних облігаціях

Інвестиції в облігації є одним із видів вкладень у ринкові боргові зобов'язання інших компаній.Компанія-інвестор здійснює облік інвестицій в облігації на реальному (балансовому), активному рахунку «Інвестиції, в облігації».
Придбання облігацій інвестором відображається в бухгалтерському обліку записом: Дебет рахунку «Інвестиції в облігації» Кредит рахунку «Грошові кошти»
Якщо облігації придбані між датами виплати відсотків по них, то компанія-інвестор, окрім вартості облігації, сплачує також суму відсотків, нарахованих з моменту їх останньої виплати.