Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Облік отриманих векселів

Векселі застосовуються при розрахунках як за торговельною, так і за особливою (неопераційною) дебіторською заборгованістю. Простий вексель {promissory note) — це безумовне зобов'язання сплатити визначену суму грошей на вимогу власника векселя або у визначений строк. У зарубіжній практиці кредитори надають перевагу дебіторській заборгованості, оформленій векселем з огляду на те, що: • векселі можуть бути негайно продані банку;• векселі є документальним підтвердженням заборгованості та її суми, тому є доказом у суді;
• на векселі нараховуються відсотки.


Рис. 4.1. Простий вексель
У простому векселі (рис. 4.1) зазначається:
1) векселедавець (maker of note) — особа, яка підписує вексель і тим самим бере на себе зобов'язання сплатити по ньому;
2)ремітент (payee) — особа, яка отримує платіж за векселем;
3) дата погашення {maturity date) — дата, на яку вексель має бути оплачений;
4) основна сума (face value)— номінал векселя {principal amount);
5) проценти і процентні ставки {interest). Проценти— це плата за використання основної суми за векселем упродовж встановленого часу. Для векселедавця сума процентів складає витрати, а для векселеодержувача — виручку. Сума процентів розраховується за формулою:
Сума процентів = Основна сума • Річна ставка процента • Період часу
Ставка процентів зазвичай встановлюється на рік.
Період часу, за який нараховуються проценти, визначається розрахунково, якщо на векселі вказується дата початку нарахування процентів і дата погашення. Якщо на векселі позначена точна кількість днів, на які він видається, то за календарем визначається дата його погашення.