Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Облік наданих знижок і повернення проданих товарів

Облік наданих знижок Бухгалтерський облік руху товарно-матеріальних цінностей пов'язаний з переходом права власності на них. В операціях купівлі-продажу право власності переходить у момент, узгоджений сторонами, які беруть участь в цих операціях. Як правило, право власності переходить до покупця, коли продавець фактично передає йому цінності. Саме так відбувається у роздрібній торгівлі. В інших випадках, при передачі товарно-матеріальних цінностей, продавцем визнається дебіторська заборгованість і дохід від реалізації, що не співпадає з передачею юридичного права власності або з передачею у володіння. На цьому базується принцип нарахування. Виникнення прав і зобов'язань, з одного боку, та рух готівки — з іншого, можуть не збігатися у часі. Так, відповідно до умов укладеної угоди, платіж по торговельних операціях здійснюється, як правило, через 15, ЗО або 60 днів. Але згідно з принципом нарахування дохід (виручка) від реалізації визнається, якщо існує ймовірність надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією і якщо продавець передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар. З цього моменту покупець відображає придбання товарів і виникнення зобов'язання по їх оплаті, а продавець — реалізацію товарів і право на отримання за них коштів.
Продаж за готівку відображається записом: Дебет рахунку «Грошові кошти 1000
Кредит рахунку «Дохід {виручка) від реалізації» 1000
а продаж у кредит:
Дебет рахунку «Рахунки до отримання» 1000
Кредит рахунку «Дохід {виручка) від реалізації» 1000
Одним із поширених способів прискорення інкасації дебіторської заборгованості є застосування гнучкої системи знижок. Умови надання знижок та їх розміри, вказані у відсотках, друкуються на кожному кредитному документу. Знижки, що надаються покупцям, можна поділити на дві групи:
1) торговельні знижки (trade discounts) стимулюють збільшення обсягів реалізації, це знижка з ціни. Наприклад, на товар встановлена ціна $15 за одиницю. При закупівлі 100 і більше одиниць покупцеві надається знижка 20 %, тобто ціна одиниці товару дорівнюватиме $12. Розмір запропонованої знижки може змінюватися залежно від обсягу замовлення.
2) грошові знижки (cash discounts) надаються з метою стимулювання дострокового платежу, це цінова поступка. Наприклад: за умовою договору термін оплати — 30 днів, умови надання знижки 2/10, п!ЗО означають надання 2 %-ної знижки при оплаті впродовж 10 днів, інакше необхідно буде сплатити чисту суму реалізації впродовж 30 днів (w/ЗО, де п — «net» — «чиста сума реалізації», тобто сума реалізації за мінусом будь-яких повернень товарів).
Якщо платник скористується знижкою, то надходження коштів від нього відображається записом:
Дебет рахунку «Грошові кошти» 980
Дебет рахунку «Знижки з продажу» 20
Кредит рахунку «Рахунки до отримання» 1000
Умова 5/10, ЕОМ, n/60 означає, що покупець отримує — 5 %- ну знижку при оплаті протягом 10 днів після закінчення місяця (end of month), обумовлений договором термін платежу становить 60 днів. У разі неоплата рахунку покупцем у період дії знижки він змушений буде сплатити повну суму (за вирахуванням повернень) у визначений договором строк.
Така система знижок широко застосовується на Заході для заохочення покупців розрахуватися до закінчення обумовленого терміну платежу. Покупці надають перевагу такій системі оплати, оскільки відмова від неї є свідченням неефективного використання грошей і фактично прирівнюється до застосування позики під відсотки.
Грошові знижки є дієвим способом прискорення інкасації дебіторської заборгованості, разом з тим, саме цей вид знижок породжує проблему визнання та оцінки дебіторської заборгованості, а відповідно, і доходу від реалізації.
У зарубіжній практиці для обліку знижок використовуються два методи — валовий (gross method) та чистий (net method).
Валовий метод є найбільш вживаним. Суть його полягає в тому, що дебіторська заборгованість і дохід від реалізації відображаються на загальну (валову), без урахування знижки, суму. Знижки будуть відображатися тільки у разі надходження оплати протягом терміну дії знижки (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку наданих знижок із застосуванням валового та нетто


Вважається, що застосування чистого методу є більш виправданим, оскільки грошова знижка майже завжди використовується покупцями і він більше відповідає принципу обачності: активи і доходи оцінюються за найменшою із можливих вартостей. Тому на рахунках бухгалтерського обліку і у фінансовій звітності дебіторська заборгованість і дохід первісно фіксуються за вирахуванням знижки, а у разі невикористання покупцем наданої можливості, з'являється запис:
Дебет рахунку «Рахунки до отримання»
Кредит рахунку «Втрачені знижки за оплату в строк»
Облік повернення проданих товарів
Неякісний товар може бути повернений покупцем або уцінений. Гарантоване право повернення товарів упродовж обумовленого терміну є частиною маркетингової політики компаній, необхідною для підтримки їх конкурентоспроможності. У деяких випадках, замість того щоб приймати назад неякісні або зіпсовані товари, їх реалізують з уцінкою.
Для відображення повернених й уцінених товарів застосовується спеціальний рахунок «Повернення реалізованих товарів і уцінка», використання якого дає можливість накопичувати інформацію про такі випадки.
Кожний випадок повернення або уцінки фіксується записом: Дебет рахунку «Повернення реалізованих товарів і уцінка» Кредит рахунку «Грошові кошти {або Рахунки до отримання) Надання знижок покупцям, уцінка та повернення неякісних товарів призводять до зменшення суми реалізації, тому ці рахунки розглядаються як контрарні до рахунка «Дохід (виручка) від реалізації» і віднімаються при визначенні чистої реалізації.