Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування в системі рахунків

Загальне схематичне відображення зборів на соціальне страхування як інструменту перерозподілу доходу підприємства в економіко-правовій балансовій системі господарства та загальна схема організації розрахунків за ними аналогічні наведеному на рис. 4.7 та рис. 4.9. У складі внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування треба враховувати всі види внесків, які нині є загальнообов'язковими та справляються за рахунок доходу найманої особи. Перелік таких внесків, їх ставки та нормативну базу, за якою вони нараховуються, наведено в додатку Н. Подальша деталізація бухгалтерського обліку зборів на соціальне страхування в системі рахунків така. Побудова аналітичного обліку. Аналітичний облік зборів на соціальне страхування будують за об'єктами тобто за кожним окремим видом збору, ставкою, за страхувальниками та окремими договорами страхування.Розрахунок суми конкретного збору на соціальне страхування проводиться згідно з відповідним законодавчим актом.
Побудова синтетичного обліку. Для узагальнення інформації про зобов'язання за зборами на соціальне страхування Планом рахунків передбачено рахунок: 65 «Розрахунки за страхуванням».
Характеристику субрахунків до цього рахунка наведено в табл. 4.15.
Слід зауважити, що Планом рахунків не передбачено окремий субрахунок для відображення розрахунків із Фондом соціального страхування від нещасного випадку.
Таблиця 4.15
Перелік субрахунків рахунка 65


У зв'язку з цим, підприємства для обліку сум страхових внесків до цього Фонду соціального страхування від нещасного випадку мають право самостійно відкрити окремий субрахунок до рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням», наприклад субрахунок 656 «За страхуванням від нещасного випадку».
Записи у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з нарахуванням зборів на соціальне страхування та їх погашенням, відображують на підставі розрахунків бухгалтерії, звітів тощо (табл. 4.16).
Таблиця 4.16
Відобрадення в обліку операцій з нарахування та сплати зборів на соціальне страхування


Таким чином, можна констатувати, що облік розрахунків з бюджетом за податками, зборами та обов'язковими платежами є дуже складною ділянкою облікової роботи, виконання якої потребує не тільки правильного виконання облікових процедур, а й досконалого знання податкового законодавства та порядку визначення об'єкта оподаткування за податками, зборами та платежами.
← prev content next →