Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальна побудова обліку місцевих податків і зборів у системі рахунків

Побудова аналітичного обліку. Аналітичний облік місцевих зборів і податків будують за суб'єктами (кому потрібно сплатити), за об'єктами (який збір, податок) та за строками (терміном) сплати. На кожний вид податку та збору і строк сплати відкривається окремий аналітичний рахунок. Побудова синтетичного обліку. Планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку податків, зборів і обов'язкових платежі передбачено рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами», характеристику субрахунків якого було наведено в табл. 4.9. Під час розроблення робочого плану рахунків необхідно передбачити субрахунки 2-го нижчих порядків, що забезпечить відокремлений облік місцевих зборів і податків залежно від того які з податків та зборів має сплачувати підприємство.
Записи у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з нарахуванням місцевих податків та зборів та їх погашенням, відображають на підставі розрахунків бухгалтерії, звітів тощо (табл. 4.14.). .
Таблиця 4.14
Відображення в обліку операцій з нарахування та сплати місцевих податків і зборів


Як свідчать дані табл. 4.14 облік наявності та руху суспільного капіталу у формі місцевих податків і зборів у бухгалтерському обліку відбувається аналогічно суспільному капіталу у формі загальнодержавних податків та зборів.
Окрім розглянутих форм є також суспільний капітал у формі загальнодержавних зборів на соціальне забезпечення. Розглянемо деякі особливості цієї форми суспільного капіталу.