Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальні питання

У попередньому підрозділі були розглянуті загальні питання побудови обліку податків і зборів. Було визначено їх економіко-правову сутність, характер, поділ на загальнодержавні та місцеві (табл. 4.6 та 4.7), класифікаційні ознаки поділу на прямі та непрямі та загальна побудова бухгалтерського обліку податків і зборів у системі рахунків (п. 4.3.2).
Місцеві податки встановлюються місцевими органами влада та управління. Є декілька варіантів встановлення місцевих податків.
1. Місцеві податки та збори встановлюються у вигляді надбавок до загальнодержавних податків. Рівень надбавки визначають місцеві органи відповідно до встановлених обмежень.
2. Загальний перелік можливих місцевих податків та зборів встановлюється вищими органами влади. Вибір податків та зборів, що діють на певній території, здійснюється місцевими органами.
3. Місцеві податки та збори встановлюються і впроваджуються на розсуд місцевих органів влади без будь-яких обмежень з боку центральної влади.
За способом стягнення розрізняють два види податків — розкладні й окладні.
Розкладні податки спочатку встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні — між платниками. Це історично перша форма стягнення податків.
Окладні податки передбачають установлення спочатку ставок, а потім і розміру податку для кожного платника окремо. Загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників.
На побудову обліку окремих видів місцевих податків та зборів перш за все впливають об'єкти, платники, ставки, граничний розмір, джерело та особливості стягнення. У додатку П наведено відповідні дані.
Розглянемо особливості методики та організації бухгалтерського обліку місцевих податків і зборів.