Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальна побудова обліку формування, наявності та руху суспільного капіталу на підприємстві

Як було визначено в першій частині розділу (рис. 4.1), суспільний капітал формується із трьох складових: податків, зборів, обов'язкових платежів. Кожне підприємство формує ті види суспільного капіталу, які відповідають характеру його діяльності. Податки, збори, обов'язкові платежі є платою членів суспільства за виконання суспільством, державою, муніципалітетом певних функцій. Ця плата виражається у формі відрахування частини валового внутрішнього продукту на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство не може існувати. Відповідно до Закону України від 18 лютого 1997 p. № 77/97-ВР «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» (зі змінами до нього), під податком, збором та обов'язковим платежем до бюджетів та до державних цільових фондів розуміються обов'язкові внески до бюджету відповідного рівня або до державного цільового фонду, здійснювані платниками в порядку та на умовах, що визначаються законом України з питань оподаткування. Отже, податки, збори та обов'язкові платежі виражають ? обов'язок усіх юридичних та фізичних осіб, що отримують доходи, брати участь у формуванні державних фінансових ресурсів.Тому податки, збори та обов'язкові платежі є найважливішою складовою фінансової політики держави.Як було визначено вище, за своєю економічною суттю суспільний капітал, тобто податки, збори та обов'язкові платежі, є фінансовими відносинами між державою та платниками податків, зборів та обов'язкових платежів з метою створення загальнодержавного централізованого фонду коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Вони формують одну із важливих ділянок бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського обліку.
Податки, збори та обов'язкові платежі є одним із головних інструментів державних для здійснення економічної та соціальної політики. Вирішення зазначених завдань прямо залежить від обсягів їх надходжень.
Слід зазначити, що якщо збори та обов'язкові платежі можуть сплачуватись як державі, так і іншим юридичним або фізичним особам, то податки — це пріоритет лише держави, і тому вони надходять тільки до відповідного бюджету.
Крім того, необхідно відмітити, що податки, збори та обов'язкові платежі базуються на відмінних принципах, які враховуються при виданні та використанні на практиці нормативно-правових актів з питань оподаткування та мають істотне значення у побудові бухгалтерського обліку.
Сутність цих відмінностей полягає в такому.
Податки не мають цільового призначення і встановлюються для утримання державних структур та фінансового забезпечення виконання ними функцій держави — управління, оборони, соціальної та економічної.
Відповідно до проведення зборів платник одержує певні права. Так, наприклад, за здійснення платником збору (відрахування) на обов'язкове державне соціальне страхування він отримує право на відповідні соціальні послуги.
Кожний вид податків, зборів та обов'язкових платежів має свою специфіку та функціональне призначення, займає окреме місце в фінансовій системі оподаткування, а відповідно, у бухгалтерському обліку.
Загальну систему оподаткування в Україні унаочнює рис. 4.6.
Рис. 4.6. Загальна система оподаткування в Україні


Система податків, зборів та обов'язкові платежів для кожного підприємства є специфічним та самостійним підрозділом ( підсистемою).
Податкова підсистема підприємства відображає характер взаємовідносин з державою (суспільством) та її організаційними формами на підприємстві і тому має бути виділена в окрему підсистему фінансового обліку і структуризована за схемою, як наведено в табл. 4.5. та 4.6.
Таблиця 4.5
Класифікаційні ознаки податків,зборів та обов’язкових платежів.


Як свідчать дані з рис. 4.6 та зважаючи на вищевикладене, система тимчасового залучення суспільного капіталу у підприємницьку діяльність є складною. Тому розглядатимемо її з підрозділом на дві підгрупи, а саме:
податки;
збори та обов'язкові платежі.
Розглянемо методику обліку формування, наявності та руху суспільного капіталу в різних формах.
Таблиця 4.6.
Підсистема оподаткування в інформаційній системі підприємницької діяльності