Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальні питання

Якщо підприємству потрібні гроші, то в сучасних умовах ринкової економіки зовсім не обов'язково просити кредит у банку. Можна обійтися й своїми силами —випустити цінні папери (облігації, сертифікати тощо). Якщо ж відбувається протилежна ситуація — у підприємства є вільні кошти, тоді : можна купити цінні папери (облігації, сертифікати тощо) й отримувати відсотки. Таким чином, різновидом залучення капіталу господарювання є випуск (емісія) цінних паперів (облігацій, сертифікатів тощо). Повернення залученого капіталу відбувається такими способами: перерахуванням грошових коштів; передачею цінних паперів; видачею векселя; тощо.В економічній та правовій літературі існує великі різноманітність підходів до визначення цінних паперів, що певне значення під час побудови їх обліку, а саме цінні папери Це:
звичайні акції, привілейовані акції і облігації, є в обігу й випускаються корпораціями, а також урядовими відомствами;
поняття, включаючи акції, також як і облігації, ноти та інші свідоцтва про заборгованість;
інвестиції, приймаючи форму акцій або облігацій
письмові документи, що є пайовими паперами корпорації (акції) або які свідчать про заборгованість (облігації, Ноти сертифікати);
сертифікати, що представляють власність на майно, на основі яких може відбутися передача або виконання прав на майно.
Нa побудову бухгалтерського обліку цінних паперів значний вплив мають такі характеристики як вид, характер емісії, термін емісії (див. рис. 3.9).
Нині в Україні обертаються велика кількість видів цінних паперів.Без правильного обліку їх за видами, характером неможлива побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством,
Рис. 310 унаочнює види цінних паперів та їх фондовий ринок, можуть випускатися в Україні відповідно до чинного законодавства.
Крім того, на побудову бухгалтерського обліку значний вплив мають характеристики взаємозв'язку цінних паперів з ресурсами табл. 3.8) та операції з цінними паперами (табл. 3.9).
Зважаючи на вищевикладене, в табл. 3.10 наведено класифікацію цінних паперів за різними ознаками.


Рис. 3.9. Класифікація цінних паперів за видами, терміном та характером емісії


Рис. 3.10. Види цінних паперів та їх фондовий ринок
Таблиця 3.8
Взаємозв’язок цінних паперів з ресурсами.


Таблиця 3.9.
Види операцій, що здійснюються з цінними паперами


Таблиця 3.10
Класифікація паперів за різними ознаками.


Закінчення таблиці 3.10.


Економіко-правову характеристику акцій було наведено у другому розділі дослідження. У цьому розділі буде приділено увагу розгляду питання емісії цінних паперів як різновиду залучення чужого капіталу.
У процесі дослідження було виявлено, що найбільшу питому вагу при залученні чужого капіталу із застосуванням цінних паперів мають цінні папери у вигляді облігацій. Тому розгляд розпочнемо з них.