Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Методика обліку окремих різновидів цільового фінансування і цільових надходжень

Як зазначалося вище, надходження коштів на цільові заходи відображуються записом за кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження у кореспонденції з дебетом різних рахунків, залежно від виду отриманого (табл. 2.22). Таблиця 2.22 Використання рахунків бухгалтерського обліку при надходженні коштів фінансового фінансування
Використані у звітному періоді кошти цільового призначення, у тому числі виконані роботи некапітального характеру, визнаються доходами та зараховуються до операційних доходів підприємства: Дебет рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»; Кредит рахунка 718 «Одержані гранти та субсидії»Щодо робіт капітального характеру, то в бухгалтерському обліку відображують записи, як наведено в табл. 2.23.
Стосовно ж будівництва об'єктів основних засобів у порядку пайової участі, то у бухгалтерському обліку застосовуються записи, наведені у табл. 2.24. та 2.25.
Зарахування на баланс власної частини побудованого на пайових засадах об'єкта пайовик відображує записом: Дебет рахунка 10 «Основні засоби» (якщо об'єкт при
значений для використання для власних потреб за прямим використанням); Дебет рахунка 28 «Товари» (якщо об'єкт призначений
для продажу) Кредит рахунка 15 «Капітальні інвестиції»
Окреме місце серед різновидів цільового фінансування і цільових надходжень належить гуманітарній допомозі/ Перейдемо до розгляду деяких особливостей методики її обліку.
Таблиця 2.23
Відображення операцій з обліку цільового фінансування капітальних інвестицій


Таблиця 2.24
Відображення операцій з обліку цільового фінансування капітальних інвестицій у порядку пайової участі (у забудовника)


Таблиця 2.25
Відображення операцій з обліку цільового фінансування капітальних інвестицій в порядку пайової участі (у пайовика)