Анализ финансовой отчетности

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік надходження виробничих запасів

На підприємство виробничі запаси можуть надходити від постачальників, підзвітних осіб, від ліквідації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Первинні документи: які надходять від постачальника: — рахунок фактура; — накладна, товарно-транспортна накладна; — податкова накладна (з податку на додану вартість); — платіжна вимога доручення; — сертифікат якості, гарантійний талон тощо за необхідності; які заповнюються на підприємстві при отриманні запасів: — акт про приймання матеріалів (форма № М-7); — прибутковий ордер (форма № М-4); — довіреність (форма № М-2, М-26, бланк суворої звітності) — видається працівнику для отримання запасів у постачальника;
— товарно-транспортна накладна (при доставці автомобільним транспортом);
— акт про нестачі;
— комерційний акт (в разі нестачі на залізниці);
— платіжна вимога-доручення або платіжне доручення (для оплати вартості отриманих запасів).
З партією товару постачальник передає товарно-супроводжувальні документи, податкову накладну та платіжний документ (платіжну вимогу-доручення).
Оприбуткування запасів на склад оформлюють прибутковим ордером або актом про приймання. Якщо немає розбіжностей у кількості та якості отриманого товару з тим, що вказано в документах постачальника, на документах постачальника можна ставити штамп або робити напис "Оприбутковано в повному обсязі". Видані довіреності реєструють у журналі реєстрації довіреностей (форма № М-3); довіреність залишається у постачальника.
Виробничі запаси обліковують на активному рахунку 20 "Виробничі запаси", за дебетом відображають надходження запасів, за кредитом — вибуття.