Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік витрат виробництва

Загальну схему обліку витрат виробництва наведено на рис.
Рис. . Загальна схема обліку витрат виробництва
Рис. . Загальна схема обліку витрат виробництва

Рис.Загальна схема обліку витрат виробництва