Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Відображення операцій з руху виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку

Основні господарські операції та кореспонденцію рахунків за ними, що відображають надходження та витрачання виробничих запасів, наведено в табл.
Таблиця Відображення в обліку операцій з надходження та витрачання виробничих запасівВ умовах автоматизації обліку налагодити чіткий облік надходження та витрачання виробничих запасів досить легко, оскільки до пам'яті комп'ютера вводяться фактичні дані про надходження та витрачання запасів і в автоматичному режимі виводиться їх залишок на будь-який момент часу.