Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика субрахунків з обліку виробничих запасів

Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів призначено рахунок 20 «Виробничі запаси» До цього рахунку Планом рахунків передбачено відкриття наступних субрахунків (табл.).
Таблиця Об'єкти, що обліковуються на рахунку 20 "Виробничі запаси"