Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік фінансових інвестицій

Розвиток світового ринку інвестицій сприяє розробці загальних принципів обліку і звітності, тобто впровадженню міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У міжнародних стандартах регламентуються основні моменти бухгалтерського обліку, який розглядається в певному стандарті та які використовуються при розробці національних стандартів.
Саме тому П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"' має ряд спільних моментів з МСФЗ 25 "Облік інвестицій". Однак поряд з цим можна виділити й наступні відмінні риси (табл.).
Таблиця. Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку фінансових інвестицій
Таблиця. Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку фінансових інвестицій
Таблиця. Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку фінансових інвестицій

Таблиця. Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку фінансових інвестицій
Таблиця. Порівняння П(С)БО та МСФЗ з обліку фінансових інвестицій