Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Економічний аналіз при інвентаризації

Ефективність інвентаризації слід визначати за допомогою показників, що характеризують своєчасність і якість визначення фактичних залишків майна та відшкодування виявленого збитку. До показників, які дозволяють визначити власникам, менеджерам, аудиторам і ревізорам якість і ефективність проведених інвентаризацій, належать: - коефіцієнт якості інвентаризації; - показник виконання плану; - показник середнього рівня виявлених недоліків; - абсолютний приріст виявлених недостач, втрат від псування, розкрадання; - коефіцієнт відшкодування збитку. Важливою умовою одержаного ефекту від проведення інвентаризації є цілеспрямованість контрольних дій. Упущення або неякісне виконання будь-якої інвентаризаційної процедури унеможливлює одержання ефекту від проведення інвентаризації.