Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Податкова інвентаризація

У податковому обліку справедлива вартість безоплатно отриманого об'єкта основних засобів включається до валового доходу. Податкова амортизація на цю вартість не нараховується і балансова вартість групи 1 не збільшується. У податковому обліку при виведенні з експлуатації об'єкта групи 2 унаслідок розкрадання або за самостійним рішенням платника податків балансова вартість групи не змінюється. Якщо основні засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податків, можливі два варіанти: ♦ така операція прирівнюється до поставки основних засобів за звичайними цінами і є об'єктом обкладення ПДВ; ♦ податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються, якщо підприємство подасть до податкового органу відповідний документ про вимушене списання об'єкта. Як правило, це акт на списання основних фондів, а також висновок експертної комісії про те, що такий об'єкт неможливо використовувати в майбутньому за первинним призначенням.
Якщо списуються викрадені основні фонди підприємству, щоб не нараховувати ПДВ, необхідно довести факт розкрадання відповідними підтверджуючими документами органів МВС.
Причинами виникнення лишків товарно-матеріальних цінностей можуть бути наступні обставини:
-списано більше товарно-матеріальних цінностей, ніж фактично реалізовано, або списано двічі. Це означає, що до валових витрат потрапила сума більша за ту, яка фактично витрачена. У зв'язку з цим необхідно виправити помилку (відкоригувати валові витрати) за той період, коли її було допущено, - подати уточнюючу декларацію або відобразити помилку зі знаком "-" у поточній декларації та сплатити штраф;
-товарно-матеріальні цінності не були оприбутковані. Необхідно знайти документи на придбання, або відновити їх та оприбуткувати товарно-матеріальні цінності, що знайде своє відображення у залишках записів на кінець звітного періоду в додатку К 1/1 до декларації з податку на прибуток.
Втрати в межах норм природного убутку можуть включатися до складу валових витрат. Що стосується понад норм природного убутку, то вони до складу валових витрат не включаються. При заповненні декларації з податку на прибуток необхідно зробити коригування балансової вартості товарно-матеріальних цінностей. Для цього необхідно відобразити:
-у графі 4 таблиці 1 додатку К 1/1 до декларації - загальну вартість природного убутку (як в межах норм, так і понад норм) - як вартість запасів, невикористаних у господарській діяльності;
-у рядку 04.12 декларації - вартість природного убутку в межах норм, тобто ту вартість, яку дозволено включати до складу валових витрат.
Списання зіпсованих товарно-матеріальних цінностей не підпадає під обкладення ПДВ, оскільки не є поставкою товарів і послуг. Але при придбанні таких товарно-матеріальних цінностей була сплачена і включена до складу податкового кредиту, тому на суму списаних товарно-матеріальних цінностей згідно Закону про ПДВ необхідно нараховувати податкові зобов'язання.