Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації

Послідовність визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризаційного процесу повинна бути наступною (рис.).
Рис. Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації
Рис. Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації
Результати проведеної інвентаризації можна визначити лише за порівняльними відомостями, що складаються в бухгалтерії. В порівняльних відомостях відображаються підсумкові результати, які представляють собою розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів. Правильність виявлених розбіжностей залежить від якості тих показників (за даними обліку і за даними описів), які необхідно порівняти. До початку роботи з порівняння цієї інформації в порівняльних відомостях (до визначення результатів інвентаризації) працівники бухгалтерії підприємства повинні провести ретельну перевірку вихідних даних. В облікових даних залишки повинні бути виведені по всіх поданих прибутково-видаткових документах на дату інвентаризації (навіть якщо це і не на останній день місяця). Порівняльні відомості можуть бути складені як з використанням засобів обчислювальної та іншої оргтехніки, так і вручну.
Після складання порівняльних відомостей їх підписують всі члени інвентаризаційної комісії, працівники бухгалтерії, які вносили до порівняльних відомостей облікові дані. На порівняльній відомості матеріально відповідальна особа робить такий запис: "З виведеними результатами інвентаризації згоден".
Відмова матеріально відповідальної особи, у якої була виявлена недостача, підписати результати інвентаризації, оформлюється спеціальним приписом за підписом усіх членів інвентаризаційної комісії та осіб, що були при цьому присутні.