Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Інвентаризація фінансовий інвестицій

Інвентаризація проводиться шляхом перевірки наявності цінних паперів, перевірки інформації в установчих та інших документах про паї і внески до статутного капіталу спільно створених підприємств та інформації депозитаріїв. Перевіряється правильність оформлення договорів (установчих договорів, договорів займу), а також відповідних первинних і розрахункових документів (актів приймання-передачі майна, накладних, платіжних доручень), які підтверджують факт передачі майна і грошових коштів за вказаними договорами.
Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами з зазначенням в акті назви, серії, номінальної і фактичної вартості, строків погашення і загальної суми. Реквізити кожного цінного паперу порівнюються з даними описів (реєстрів), які зберігаються в бухгалтерії підприємства Інвентаризація цінних паперів відбувається одночасно з інвентаризацією грошових коштів в касі.
Значну увагу інвентаризаційна комісія приділяє: перевірці фактичних вкладень в цінні папери і статутні (пайові) капітали інших підприємств, а також наданих позик; перевірці своєчасності відображення в бухгалтерському обліку фінансових вкладень; перевірці реальності оцінки в балансі фінансових вкладень.