Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Інвентаризація коштів на рахунку в банку

Сутність інвентаризації полягає у встановленні реальності залишків шляхом перевірки відповідності сальдо усіх банківських виписок і облікових регістрів на кінець інвентаризаційного періоду, встановлення можливих розбіжностей і претензій до обслуговуючого банку, якщо останні мали місце. Інвентаризація здійснюється методом звірки залишків на рахунках, які обліковуються в бухгалтерії, із даними банківських виписок.