Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Принципи інвентаризації

В методологічному аспекті вкрай важливим є визначення принципів організації і проведення інвентаризації. Загальновизнаними є наступні: раптовість, співставленість, плановість, своєчасність, точність, об’єктившсть, безперервність, повнота охоплення об'єктів, ефективність, оперативність, економічність, гласність, юридичного значення результатів інвентаризації, оцінки результатів, матеріальної відповідальності, обов'язковість, доцільність. Наведені принципи відображають основні тези, найважливіші ідеї, що формують базу для інвентаризаційної роботи. їх роль і значення слід розглядати комплексно, враховуючи щільний взаємозв'язок та взаємообумовленість охоплених ними фактів. Лише дотримання всієї сукупності принципів при організації і проведенні інвентаризації гарантує її якість та результативність.