Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Умови обов'язкового проведення інвентаризації

Проведення інвентаризації є обов'язковим у наступних випадках: При передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства на акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством; ♦ перед складанням річної бухгалтерської звітності. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів може проводитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років; ♦ при зміні матеріально відповідальних осіо (на день приймання-передачі справ); ♦ при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів); ♦ за наказом (розпорядженням) судово-слідчих органів; ♦ у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ); ♦ при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах органу, до сфери управління якого входять ці підприємства; ♦ у разі ліквідації підприємства.