Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Суб'єкти інвентаризації

Суб'єктами інвентаризації є носії прав та зобов язань -державні інститути, структури та підрозділи, - що зідповідно до законодавства мають право контролювати діяльність, а також власники та керівники підприємств. Суб'єкт інвентаризаційного процесу делегує свої повноваження інвентаризаційній комісії, яка стосовно суб'єкта є виконавчим або колективним органом. Колективний характер діяльності інвентаризаційної комісії викликаний наступними обставинами: - необхідністю здійснення самоконтролю при визначенні фактичної наявності майна і встановленні його якісних характеристик; - вимогами одночасного виконання операцій - здійснення контролю і запису наявного майна; - необхідністю періодичного контролю за діями матеріально відповідальних осіб; -необхідністю забезпечення достовірності та об'єктивності результатів інвентаризації; - використанням результатів інвентаризації для виявлення господарських порушень.
Відсутність хоча б одного члена інвентаризаційної комісії або матеріально відповідальної особи при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.
Завданням інвентаризаційної комісії є безпосереднє проведення інвентаризації в місцях зберігання і виробництва запасів, грошових коштів, цінних паперів та інших грошових документів.
Функції інвентаризаційної комісії наступні: виявлення кількісних та якісних характеристик об'єкту інвентаризації, причин відхилень від заданих нормативних, планових, облікових даних, відповідно до яких може функціонувати об'єкт інвентаризації та їх нормативно-правове регулювання.