Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Спрощений шлях ліквідації підприємства

Законодавством передбачено також скорочену процедуру банкрутства в тому випадку, коли заява боржника подається до господарського суду після прийняття рішення про ліквідацію та створення ліквідаційної комісії (або призначення ліквідатора). Якщо заява боржника подається до створення ліквідаційної комісії - то розгляд справи відбувається за загальною процедурою. Підставою для звернення боржника до суду із заявою про визнання його банкрутом на практиці є прийняття уповноваженим органом боржника рішення про ліквідацію не через процедуру банкрутства. Після прийняття господарським судом заяви боржника про порушення щодо нього справи про банкрутство призначається засідання господарського суду, на якому вона розглядається. Якщо викладені в заяві обставини та додані до неї документи підтверджують недостатність вартості майна для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, що ліквідується, банкрутом, призначає ліквідатора та відкриває ліквідаційну процедуру. "Скорочена" процедура визнання підприємства-боржника банкрутом передбачає публікацію в офіційному друкованому органі лише одного оголошення, а не мінімум двох, як у "загальній" процедурі. Характерною рисою цієї процедури є можливість виконання функцій ліквідатора головою ліквідаційної комісії навіть за умови відсутності у нього ліцензії, що є реальною можливістю не оплачувати послуги арбітражного керуючого. За результатами розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію у зв'язку з банкрутством.
Необхідність прогнозування банкрутства
Наявність суб'єктів різних форм власності та різних організаційно-правових форм господарювання припускає не лише спільно-економічні відносини між суб’єктами господарювання, але и конкурентні відносини у боротьбі за споживача. Суб'єкт, який не витримує конкуренції, зазвичай стає банкрутом.
Саме тому в умовах динамічних змін в економічному середовищі все більшу роль відіграє експрес-діагностика ймовірності банкрутства як засобу попередження можливих підприємницьких ризиків. Мета такої діагностики полягає у виявленні причин складностей, а також у формулюванні пропозицій щодо прийняття заходів, спрямованих на їх усунення, та визначити необхідні дії за порядком їх терміновості та важливості.
Вчасно надана керівнику інформація для здійснення аналізу фінансових передумов неплатоспроможності та банкрутства дозволить не лише виявити причини та передумови такого стану підприємства, але й оцінити можливості відновлення підприємства. Джерелами інформації для проведення аналізу та виявлення ознак неплатоспроможності чи банкрутства є дані фінансової звітності.