Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Податковий облік при ліквідації підприємства

За наявності коштів у підприємства після задоволення всіх вимог кредиторів засновникам можуть бути виплачені дивіденди (див. лекцію 22). У такому випадку їх слід оподатковувати податком на дивіденди. Майно підприємства, що перебуває у процесі ліквідації, - це основне джерело погашення його боргів перед кредиторами. Для відображення у звітності фактичного стану справ законодавство зобов'язує ліквідаційну комісію провести оцінку майна. Результати переоцінки активів в бухгалтерському обліку для цілей податкового обліку не мають жодних наслідків. Згідно податкового законодавства переоцінка запасів за правилами бухгалтерського обліку не змінює балансової вартості запасів і валових доходів чи валових витрат платника податку. Переоцінка в бухгалтерському обліку основних засобів також не змінює балансової вартості основних засобів в податковому обліку.
Якщо в обліку підприємства обліковуються запаси, основні засоби чи нематеріальні активи, які воно не зможе використати чи реалізувати, то їх доведеться списати.
Порушення справи про банкрутство ніяк не впливає на податковий облік заборгованості у боржника.
Боржник відповідно до податкового законодавства зобов'язаний збільшити валовий дохід (з урахуванням ПДВ). Щодо ПДВ, який потрапив до складу податкового кредиту під час отримання товарів (робіт, послуг), то відповідно до податкового законодавства покупцю у разі збільшення валового доходу не потрібно ні коригувати податковий кредит, ні нараховувати податкові зобов'язання.
На податковий облік можуть вплинути тільки подальші дії боржника. Якщо він погасить суму визначеної заборгованості, то йому можна збільшити валові витрати (з ПДВ) на суму такої заборгованості у податковому періоді її погашення. На податковий облік ПДВ вказана ситуація впливу не має.