Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Бухгалтерське відображення процедури реорганізації підприємства

Юридичний аспект реорганізації підприємства Реорганізація - правонаступництво однієї юридичної особи за всіма майновими правами та зобов'язаннями (під час злиття, приєднання, перетворення) або частиною майнових прав і зобов'язань (під час виділення, поділу) іншій юридичній особі (рис.).
Рис. Форми реорганізації підприємства
Рис. Форми реорганізації підприємства
*А, Б, В -підприємства Рис. Форми реорганізації підприємства
Як видно з рисунку, правопопередником виступає юридична особа, що реорганізується, а правонаступником — юридична особа, що створюється при процедурі реорганізації.
Основні умови та порядок проведення реорганізації визначаються вищим органом управління юридичної особи, який приймає рішення про затвердження відповідних документів (табл.).

Таблиця. Форми та етапи реорганізації юридичних осіб