Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Документування руху позабалансових об'єктів

Для документування операцій на позабалансових рахунках передбачені наступні первинні документи (табл.). Таблиця. Документи, пов'язані з рухом об'єктів, що обліковуються на позабалансових рахунках
При документальному оформленні операцій з бланками довіреностей потрібно використовувати такі типові форми, призначені для документування руху бланків:
♦ СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності";
♦ СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності";
♦ СЗ-3 "Акт на списання використаних бланків суворої звітності";
♦ СЗ-4 "Акт перевірки наявності бланків суворої звітності";
♦ СЗ-5 "Картка-довідка за виданими і використаними бланками суворої звітності".
У накладних при оприбуткуванні на склад і видачі зі складу бланків суворої звітності в обов'язковому порядку повинні бути Оцінка позаба-вказані серія і номер.
Об`єкти що обліковуються поза балансом, можуть оцінюватися наступним чином (табл.).
Таблиця. Оцінка позабалансових об'єктів