Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика позабалансових рахунків

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, суб'єкти підприємницької діяльності повинні вести облік об'єктів, які не відображаються в балансі на наступних позабалансових рахунках (рис.).
Рис. Організація синтетичного обліку на позабалансових рахунках
Рис. Організація синтетичного обліку на позабалансових рахунках
Рис. Організація синтетичного обліку на позабалансових рахунках Детальна характеристика цих рахунків наведена в Додатку А. Позабалансові рахунки, як і балансові, мають свої функції: 1) своєчасне оформлення документів про надходження та вибуття засобів, що обліковуються на позабалансових рахунках; 2) повне збереження майна, що відображається на цих рахунках; 3) контроль за використанням засобів і джерел їх покриття, які не належать даному підприємству відповідно до чинного законодавства; 4) правильна організація синтетичного та аналітичного обліку активів, забезпечень і зобов'язань, що обліковуються на цих рахунках; 5) надання інформації про ці рахунки для потреб управління, оцінка можливої зміни кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства в майбутньому. Позабалансові рахунки, як і балансові, мають двозначну нумерацію і субрахунки. Однак, облік зазначених активів, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, відповідно до якої записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок недостачі, псування проводиться тільки за дебетом або за кредитом одного позабалансового рахунку із зазначенням змісту та кількісно-вартісних показників операції.
Застосування одностороннього запису обумовлено тим, що кожен факт, що спостерігається, одночасно відображає право та зобов'язання завжди в рівнозначних сумах і вони не можуть змінюватися окремо. Тому, застосування в обліку на позабалансових рахунках термінів "актив" і "пасив" та поділ позабалансових рахунків на активні та пасивні є безпідставним.
Позабалансові рахунки не кореспондують ні між собою, ні з іншими рахунками бухгалтерського обліку, тому закриваються в односторонньому порядку.
Необхідно розрізняти запаси, що зберігаються на підприємстві, на які суб'єкт господарювання має право власності - володіє ними, і на які він не має права власності, але за визначених обставин користується чи розпоряджається ними (рис.).
Рис. Запаси підприємства та матеріальна відповідальність за їх збереженням
Рис. Запаси підприємства та матеріальна відповідальність за їх збереженням

Рис. Запаси підприємства та матеріальна відповідальність за їх збереженням