Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Об'єкти обліку на позабалансових рахунках

У бухгалтерському обліку відображаються факти господарського життя, які зумовлені наявністю прав розпорядження та користування майном. Розглянемо об'єкти, дані про які відображаються на позабалансових рахунках (табл). Таблиця . Об'єкти, що обліковуються на позабалансових рахунках
Відносини, пов'язані з заставою майна, регулюються Законом України "Про заставу" і договором, що укладається відповідно до цього нормативно-правового документу.
Право застави виникає в момент підписання договору, а у випадках, коли договір має бути нотаріально засвідчений, - з моменту його засвідчення нотаріусом.
Заставою можуть забезпечуватися не тільки отримані кредити, але й заборгованість, яка виникає з договорів купівлі-продажу, оренди, постачання тощо. Об'єктами застави можуть бути транспортні засоби, товари в обігу та переробці, майнові права, цінні папери, земельні ділянки, нерухоме майно.