Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 98 "Податок на прибуток"

Облік податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 "Податок на прибуток". За дебетом рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати". Рахунок 98 "Податок на прибуток" має такі субрахунки: ♦ 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" - відображається нарахована сума податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається відповідно до вимог П(С)БО України (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування; ♦ 982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій" - ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій, розрахована за вимогами П(С)БО.
Первинними документами при відображенні нарахування та списання відповідних витрат з податку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.
Дані рахунку 98 "Податок на прибуток" знаходять відображення в Журналі 5 (5А) і в ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" та відповідають сумі визначеного податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку (обліковий прибуток).