Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 99 "Надзвичайні витрати"

Облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді, ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати". За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 794 "Результат надзвичайних подій". Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки: ♦ 991 "Втрати від стихійного лиха" - ведеться облік втрат від стихійного лиха: повінь, землетрус, град, буря тощо, викликані природними явищами; ♦ 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" - ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф, аварій і пожеж, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві; ♦ 993 "Інші надзвичайні витрати" - ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій: втрати внаслідок соціальних хвилювань, оголошеної та неоголошеної війни, загрози війни, блокади, революції, повстання, масових хвилювань, громадської демонстрації, саботажу, акту вандалізму, експропріації майна, різкої зміни чинного законодавства.
Дані за рахунком 99 "Надзвичайні витрати" відображаються в Журналі 5 (5А).
Типові господарські операції з обліку надзвичайних витрат наведені зтабл.
Таблиця. Типові господарські операції з обліку надзвичайних витрат