Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Склад інших витрат операційної діяльності та їх відображення в податковому обліку

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності". На рахунку 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, окрім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут". За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом -їх списання на рахунок 79 "Фінансові результати". Характеристика субрахунків для обліку інших витрат операційної діяльності та особливості їх податкового обліку наведено в табл.
Таблиця Субрахунки до рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" та особливості податкового обліку


Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про уцінку, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість, розрахунок (довідка) бухгалтерії тощо. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати оформлюється довідкою бухгалтерії.
Загальна методика побудови обліку інших операційних витрат за елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності, адміністративних витрат або витрат на збут.
Дані за рахунком 94 "Інші витрати операційної діяльності" відображаються в Журналі 5 (5А).
П(С)БО 16 передбачено розкриття складу інших операційних витрат у Примітках до річної фінансової звітності. Враховуючи це необхідно організувати аналітичний облік у розрізі окремих субрахунків, а всередині них за окремими операціями.
Типові господарські операції за рахунком 94 наведено нижче (табл.).
Таблиця Типові господарські операції за рахунком 94 "Інші витрати операційної діяльності"


Загальну схему обліку витрат операційної діяльності наведено на рис.
Розподілені
Рис. Схема обліку витрат операційної діяльності
Рис. Схема обліку витрат операційної діяльності

Рис. Схема обліку витрат операційної діяльності
Для забезпечення контролю за величиною витрат операційної діяльності та розробки заходів щодо їх зменшення на підприємствах розробляють відповідні кошториси витрат3 .