Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік загальновиробничих витрат

Загальновиробничими є витрати, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів та управлінням ними. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. З метою більш повного виявлення резервів економії витрат на обслуговування виробництва, їх планування, облік таких витрат необхідно вести за статтями витрат.
В таблиці наведена номенклатура (склад) статей загальновиробничих витрат та їх відображення в податковому обліку.
Таблиця Номенклатура (склад) статей та відображення в податковому обліку загальновиробничих витрат