Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Особливості податкового обліку собівартості реалізації

Собівартість згідно з податковим законодавством не визначається, однак витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції включаються до складу валових витрат підприємства (табл.).2
Таблиця Особливості відображення в податковому обліку витрат, пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції