Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік інших затрат

Підприємства малого бізнесу відкривають рахунок 85 "Інші затрати" для обліку витрат інвестиційної та фінансової діяльностей підприємства, а також витрат від надзвичайних подій, узагальнення інформації про суму податку на прибуток. Такі витрати розглядаються як витрати періоду та не можуть збільшувати вартість активів підприємства, тобто до собівартості продукції (робіт, послуг) не включаються, а списуються на зменшення фінансового результату.
Підприємства, які відкривають рахунки класу 9 "Витрати діяльності", рахунок 85 "Інші затрати" не використовують.
За дебетом рахунку 85 "Інші затрати" на підставі актів уцінки, актів на списання основних засобів, ВКО, РПВ, рахунків, накладних тощо, відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на підставі довідок (розрахунків) бухгалтерії на рахунок 79 "Фінансові результати".
Відображення в обліку інших затрат здійснюється наступним чином (табл.).
Таблиця Облік інших затрат

Аналітичний облік до рахунку 85 "Інші затрати" ведеться за видами витрат.