Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік інших операційних витрат

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначено для обліку операційних витрат, які не відображаються на інших рахунках класу 8 "Витрати за елементами", зокрема,вартості робіт, послуг сторонніх підприємств, сум податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податку на прибуток, втрат від курсових різниць1, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сум фінансових санкцій тощо. Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", на цьому рахунку також відображають собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції і фінансових інвестицій).
Страхові організації на цьому рахунку можуть обліковувати витрати на перестрахування та виплату страхових сум і страхових відшкодувань.
За дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" відображається сума визнаних витрат на підставі актів виконаних робіт, накладних, актів уцінок тощо, за кредитом - списання на основі довідок (розрахунків) бухгалтерії на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" - сум виробничих накладних витрат, адміністративних, збутових та інших витрат операційної діяльності, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 "Інші операційні витрати".
Аналітичний облік до рахунку 84 "Інші операційні витрати" ведеться за видами витрат.
Відображення в обліку інших операційних витрат наведено в табл.
Таблиця. Облік інших операційних витрат