Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік відрахувань на соціальні заходи

Для узагальнення інформації про здійснені відрахування на соціальні заходи призначений рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи". Первинні документи. За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається визнана на підставі розрахунково-платіжних відомостей сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом - списання на основі розрахунків і довідок бухгалтерії на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" - суми відрахувань, які відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності". Аналітичний облік організовується за складом і категоріями працівників, від заробітної плати яких здійснюють відрахування на соціальні заходи.
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має наступні субрахунки (табл.).
Таблиця Субрахунки до рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Відображення в обліку відрахувань на соціальні заходи здійснюється наступним чином (табл.).
Таблиця Облік відрахувань на соціальні заходи