Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік витрат на оплату праці

Витрати на оплату праці в середньому у структурі витрат підприємства займають друге місце та становлять близько 25 %. Метою обліку витрат на оплату праці є визначення сум оплати витрат робочого часу працівникам за видами діяльності; величини виробітку або ступеню виконання завдання; достовірності нарахування заробітної плати; розрахунків з оплати праці; контроль за використанням фондів оплати праці. Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок 81 "Витрати на оплату праці". Первинні документи. На підставі нарядів на відрядну роботу, табелів обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей за дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці. З кредиту рахунку 81 "Витрати на оплату праці" на підставі розрахунків і довідок бухгалтерії списуються в дебет рахунку 23 "Виробництво" суми витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" -сума витрат, що відноситься до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності". Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має наступні субрахунки (табл.).
Таблиця. Субрахунки до рахунку 81 "Витрати на оплату праці"

Витрати на оплату праці не є однорідними, а тому аналітичний облік витрат на оплату праці на підприємстві можна організувати за видами (основна та додаткова); за елементами (погодинна, відрядна, премії, оплати простоїв тощо); за складом працівників (обліковий, обліково-штатний, сумісники, які працюють за договорами підряду); за категоріями працівників (робітники, службовці, зі складу яких виділяють керівників).
Відображення в бухгалтерському обліку витрат на оплату праці здійснюється наступним чином (табл.).
Таблиця Облік витрат на оплату праці