Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунків з обліку витрат

У підприємств, які здійснюють облік витрат тільки із застосуванням рахунків класу 8 "Витрати за елементами", витрати операційної діяльності збираються на рахунках 80 "Матеріальні витрати" - 84"Інші операційні витрати", а всі витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльностями, а також витрати, які виникли за надзвичайних подій, - на рахунку 85 "Інші затрати". Прямі витрати операційної діяльності за елементами списуються на рахунок 23 "Виробництво", а всі інші витрати, в тому числі з кредиту рахунку 85 "Інші затрати", списуються на рахунок 79 "Фінансові результати". Використовувати тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами" мають право суб'єкти малого підприємництва. Разом з тим, вести облік витрат лише на рахунках класу 8 доцільно за невеликої кількості господарських операцій і за відсутності декількох напрямів діяльності.
Суб'єкти малого підприємництва, незалежно від видів діяльності, можуть використовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і господарських операцій СМП. У спрощеному Плані рахунків для відображення витрат за елементами призначено два рахунки (рис.).
Рис. Порівняння рахунків класу 8
Рис. Порівняння рахунків класу 8

Підприємство має вибір використовувати лише рахунки класу 8 "Витрати за елементами" або класу 9 "Витрати діяльності" чи рахунки двох класів одночасно. На практиці спостерігається тенденція використання одночасно рахунків 8-го і 9-го класів великими підприємствами при автоматизації облікового процесу для накопичення інформації про витрати і за елементами, і за статтями. При цьому може бути застосована наступна схема: витрати відносяться спочатку на рахунки витрат класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками або на рахунок 23 "Виробництво", якщо витрати пов'язані з виробничою діяльністю підприємства. Підсумкові обороти за рахунками класу 8 будуть надавати інформацію для заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати.
Приклад обліку витрат з одночасним використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами" і 9 "Витрати діяльності" та лише класу 8 наведено у таблиці
Таблиця Відображення операційних витрат на рахунках бухгалтерського обліку з одночасним використанням рахунків класу 8 і 9 та лише класу 8_