Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Методика визначення та облік фінансових результатів від операційної діяльності

Фінансовий результат - це прибуток (збиток) від конкретного виду діяльності (виробничої, надання послуг або торговельної), який визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), інших операційних доходів, адміністративних витрат і витрат на збут відповідного виду діяльності та інших операційних витрат. Для визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності здійснюються наступні записи (табл.). Таблиця Журнал реєстрації господарських операцій

Після наведених вище записів на рахунку 791 "Результат операційної діяльності" буде визначено результат операційної діяльності - прибуток або збиток.