Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Методика визначення та облік валового прибутку

Валовий прибуток (збиток) - це різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Для визначення валового прибутку потрібно насамперед визначити та відобразити собівартість реалізованої готової продукції, товарів, наданих послуг, виконаних робіт наступним записом: