Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Методика визначення та облік чистого доходу від реалізації

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. У Звіті про фінансові результати чистий дохід відображається у рядку з аналогічною назвою. Порядок визначення чистого доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) у бухгалтерському обліку є наступним: 1. Сума валового доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу, буде відображатися записом:

2. На зменшення валового доходу послідовно списуються нараховані податки і платежі:
а) сума податку на додану вартість, включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

б) акцизний збір, врахований у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для платників акцизного збору:

Інші суми, які зменшують валовий дохід, відображаються:
♦ у вільному рядку Звіту про фінансові результати (інші збори або податки з обороту);
♦ у статті "Інші вирахування з доходу" (надані знижки, повернення товарів та інші суми, які підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)).
Після здійснення наведених записів на субрахунок 791 "Результат операційної діяльності" списується сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг). У бухгалтерському обліку вона буде відображатися наступним записом: