Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати"

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій здійснюється на рахунку 79 "Фінансові результати". Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться за видами діяльності, для яких відкриваються відповідні субрахунки. Рахунок 79 "Фінансові результати" має субрахунки, наведені в табл. Таблиця. Субрахунки до рахунку 79 "Фінансові результати"

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними підприємством самостійно.
Первинними документами для відображення накопичення фінансових результатів від різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.
На підприємстві бухгалтерський облік фінансових результатів організовується наступним чином (рис.).
Рис. схема організації бухгалтерського обліку фінансових результатів
Рис. схема організації бухгалтерського обліку фінансових результатів

Рис. схема організації бухгалтерського обліку фінансових результатів
Порядок відображення у бухгалтерському обліку фінансових результатів наведено в табл.
Таблиця. Облік фінансових результатів діяльності