Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 75 "Надзвичайні доходи"

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, призначено рахунок 75 "Надзвичайні доходи". За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема, від страхових організацій відшкодування суми втрат від надзвичайних подій, за дебетом - списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". До рахунку 75 "Надзвичайні доходи" можуть відкриватися наступні субрахунки (табл.). Таблиця субрахунки до рахунку 75 "Надзвичайні доходи"

Аналітичний облік доходів від надзвичайних подій ведеться за видами доходів. Записи на рахунках бухгалтерського обліку доходів від надзвичайних подій і віднесення на фінансові результати здійснюється на підставі платіжних доручень підприємств, виписок банку, договорів страхування зі страховою компанією, документів, які підтверджують форс-мажорні обставини, довідок (розрахунків) бухгалтерії.
Відображення у бухгалтерському обліку надзвичайних доходів відбувається наступним чином (табл.).
Таблиця . Облік надзвичайних доходів