Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Склад доходів від інвестиційної діяльності

До складу доходів від інвестиційної діяльності належать доходи від: ♦ реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо), майнових комплексів; ♦ неопераційних курсових різниць; ♦ безоплатно одержаних необоротних активів; ♦ інші доходи від звичайної діяльності.
Характеристика рахунку 74 "Інші доходи
Для узагальнення інформації про доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи".
За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна до сплати сума непрямих податків і списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
Субрахунки до рахунку 74 "Інші доходи" наведено в таблиці
Таблиця Субрахунки до рахунку 74 "Інші доходи"

Первинними документами при відображенні доходів від інвестиційної діяльності є акти переоцінки, платіжні доручення, ПКО, виписки банку, довідки (розрахунки) бухгалтерії тощо.
Відображення в бухгалтерському обліку інших доходів відбувається наступним чином (табл.).
Таблиця Облік інших доходів