Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 73 "Інші фінансові доходи"

Узагальнення інформації про доходи, отримані у процесі фінансової діяльності підприємства, зокрема, дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі", ведеться на рахунку 73 "Інші фінансові доходи. За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом -списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати". Субрахунки до рахунку 73 "Інші фінансові доходи" наведено в таблиці
Таблиця. Субрахунки до рахунку 73 «Інші фінансові доходи»

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством. Первинними документами для обліку інших фінансових доходів є розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, рахунки тощо.
Порядок відображення у бухгалтерському обліку інших фінансових доходів наведено в табл.
Таблиця Облік інших Фінансових доходів