Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі"

Узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні. підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі, відображається на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі". За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". До рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" можуть відкриватися наступні субрахунки (табл). Таблиця Субрахунки до рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі"

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.
Первинними документами для бухгалтерського обліку доходів від участі в капіталі є розрахунки та довідки бухгалтерії, акти переоцінки, рахунки, платіжні доручення тощо.
Відображення у бухгалтерському обліку доходів від участі в капіталі відбувається наступним чином (табл.).
Таблиия Облік доходів від учacmi в капіталі