Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік доходів від фінансової діяльності

Склад доходів від фінансової діяльності Основними видами доходів, які належать до фінансової діяльності, є: ♦ доходи від інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні підприємства; ♦ дивіденди одержані; ♦ відсотки одержані; ♦ інші доходи від фінансових операцій.
З названими доходами тісно пов'язані такі поняття як метод участі в капіталі та асоційоване підприємство.
Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, який передбачає збільшення або зменшення балансової вартості інвестицій відповідно на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.
Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний пакет акцій (більш як 25 % акцій) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.